خو دن یا نخو دن؟!

درخواست حذف این مطلب

با خودم قرار گذاشته بودم که شب ها زود بخوابم و از اون طرف سحر خیزی کنم و کلی اتفاقای خوب دومینویی پشت سرش ....

الآن چند هفته س که شب ها دیرتر از معمول می خوابم و سحر نمی خیزم و کلی اتفاقای بد دومینویی پشت سرش .... :|


یه بازه ای درون نگری برای شروع سال جدید بود، می گفتم "اوکی، فردا روز عالی ای نمیشه اما به جاش امسال سال عالی ای میشه" و ....

الآن چی بگم؟!


-------------------------------

پ.ن.1: با خودتون قرار نذارین که زود بخو ن لدفا :|